Tag: Salju Turun serta

Salju Turun serta

Salju Turun serta

Salju Turun serta Pegunungan Menghijau di Arab Saudi, Pemimpin Masjidil Tabu Ucap Ciri Kiamat

Panorama alam tidak lazim nampak di pegunungan area Makkah, Arab Saudi akhir- akhir ini. The New Arab memberi tahu tanah yang umumnya kering serta tandus saat ini jadi hijau produktif sehabis hujan rimbun sebagian minggu terakhir.

Lebih dahulu, pada Desember 2022 kemudian, salju mulai menyelimuti sebagian area di Kerajaan Arab Saudi. Salah satunya di pegunungan wilayah Angkatan laut(AL) Lawz di area Tabuk yang sudah tertutup salju semenjak Selasa( 27 atau 12 atau 2022).

Pusat Meteorologi Nasional( NMC) Arab Saudi memublikasikan kalau mulai seminggu ke depan hujan kencang hendak turun diiringi salju. Hujan rimbun serta salju ini turun di beberapa besar area Arab Saudi.

Turunnya salju, hujan rimbun disusul dengan pegunungan yang menghijau bukan kejadian lazim di Arab Saudi. Tidak abnormal bila setelah itu banyak yang mengaitkan perihal ini dengan isyarat akhir zaman kian dekat.

Apalagi, salju di Arab Saudi ini pula ditanggapi oleh Pemimpin Masjidil Tabu, Syekh Saud Angkatan laut(AL) Syuraim. Ia pula mengantarkan beberapa perihal terpaut salju di Arab Saudi serta isyarat akhir zaman.

Salju Turun di Arab Ciri Akhir zaman?

Mengambil Republika yang mengutip Tuniscope, Syekh Saud Angkatan laut(AL) Syuraim, Pemimpin Masjidil Tabu di Makkah berkata, turunnya salju di Arab Saudi yang sering terjalin merupakan salah satu fakta dari isyarat hari akhir zaman yang dipaparkan Islam.

Atas situasi ini, Pemimpin Masjidil Tabu di Makkah itu pula berkata dalam suatu tweet di akun pribadinya menegaskan semua pemeluk Islam hendak timbulnya ciri terkini Hari Akhir zaman alhasil seorang bisa jadi berlatih serta berusaha buat menyiapkan hari ini.

Dari Abu Hurairah RA, Rasul SAW berfirman:

Akhir zaman tidak hendak terjalin sampai area Arab balik jadi tanah yang produktif banyak padang hijau serta sungai- sungai. Sampai orang yang melaksanakan safar antara Iraq serta Makkah, tidak terdapat yang dikhawatirkan tidak hanya kemalaman di jalur. Serta tidak timbul akhir zaman hingga terjalin banyak pembantaian,”( HR. Ahmad).

“ Mahasuci Allah, isyarat ini merupakan di antara isyarat kenabian serta di antara isyarat Hari akhir zaman kecil. Salju yang menutupi padang pasir Arab Saudi ialah salah satu kejadian sangat jarang yang terjalin di Arab Saudi,” tutur Syekh Saud.

Isyarat Akhir zaman Bagi Rasulullah SAW

Untuk pemeluk Islam, akhir zaman merupakan keniscayaan yang tentu terjalin. Akhir zaman harus dipercayai serta ialah damai kepercayaan kelima, ialah kepercayaan pada hari akhir ataupun akhir zaman.

Salju Turun serta

Walaupun salju serta pegunungan menghijau di Arab Saudi terkonfirmasi selaku ciri akhir zaman, tetapi belum pasti akhir zaman hendak terjalin dalam durasi dekat ini. Karena, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berfirman kalau terdapat isyarat akhir zaman yang disebutnya dalam perkataan nabi selanjutnya ini.

Maksudnya:“ Dari Hudzaifah bin Asid Angkatan laut(AL) Ghifari mengatakan, Rasulullah SAW mendatangi kita dikala kita tengah membahas suatu. Beliau menanya,‘ Apa yang kamu bicarakan?’ Kita menanggapi,‘ Kita membahas akhir zaman.’ Beliau berfirman,‘ Akhir zaman bukanlah terjalin alhasil kamu memandang 10 isyarat lebih dahulu.’ Rasulullah mengatakan awan, Dajjal, fauna( ad- dābbah), terbitnya mentari dari barat, turunnya Isa bin Maryam AS, Yajuj serta Majuj, 3 eklips; eklips di timur, eklips di barat serta eklips di jazirah Arab serta yang terakhir merupakan api timbul dari Yaman menggiring orang mengarah tempat perkumpulan mereka,”( Amati Abul Husain Mukmin bin Hajjaj bin Mukmin An- Naisaburi, Al- Jāmi’ usṢaḥīḥ,[Beirut, Dārul Afaq Al- Jadidah: tanpa tahun], bab VIII, laman 178).

Isyarat akhir zaman dalam perkataan nabi ini diucap selaku isyarat akhir zaman kubra( hari akhir). Terdapat 10 ciri akhir zaman. Tetapi yang dituturkan dalam perkataan nabi itu cuma terdapat 8:

timbulnya awan( dukhan)

timbulnya Dajjal

timbulnya Dabbah

terbitnya mentari dari barat

keluarnya Betul’ juj serta Ma’ juj

timbulnya Isa bin Maryam

terdapatnya 3 eklips, di timur, di barat serta eklips di jazirah Arab

terdapatnya api yang timbul dari Yaman setelah itu menggiring orang mengarah tempat terkumpul.

Situs Berita terbaru no hoax => Berita Dunia